แนะนำตัวเอง

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พีธีแต่งงานของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

พิธีแต่งงานของชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น